Турция, Мармарис, 5.07 на 7н, 2 взр+реб до 12л

MARMARIS PARK HOTEL HV-1 AI 87000
+40 е с чел топ.сбор