Турция,вылет 3.08 на 11н /14н
цена за 2 взр+реб

Maya Golf Hotel 4* ALL 108000/135600
Side Village Hotel 4* ALL 109000/137200
+топл сбор по 35 у.е с че
л