?

Log in

No account? Create an account
 
 
28 November 2018 @ 02:32 pm
ПРАГА НА НОВЫЙ ГОД!! вылет 27.12(в 16:40) на 7н(обратно 03.01 в 18:15) цена за 2-х:  
ПРАГА НА НОВЫЙ ГОД!! вылет 27.12(в 16:40) на 7н(обратно 03.01 в 18:15)
цена за 2-х:

JUNO 3*BB 68000
DALIMIL 3*BB 75000
GEO 3*BB 82500
PRAGA 1885 4*BB 88600
ZLATA VAHA 3*BB 88700
VITKOV HOTEL 3*BB 95800
ADEBA 3*BB 96000
ARKADA 4*BB 99400
KING CHARLES 4*BB 106600
OCCIDENTAL PRAHA (ex. BARCELO PRAHA) 4*BB 107500
RAMADA PRAGUE CITY CENTRE 4*BB 110500
KORUNA 3*BB 117500