Испания, 25.08 на 7н

SAMBA HOTEL 3* НВ 2 взр+реб 74500