Турция, 24.10 на 9н, 2 взр+реб

Belek Beach Resort Hotel 5* al 120000
+топ.сбор 120 е